Logotype


Nätförbud

ÅS-TOLKEN
NÄTFISKEFÖRBUD 1Maj - 31 Maj
På årsstämman den 24:e april 2018 beslutades om nätfiskeförbud
1 maj - 31 maj i hela Ås-Tolkens fiskevårdsområde.
Detta för att freda och förbättra reproduktionen av gösen
Förbudet gäller alla typer av nät och maskstorlekar
PÅMINNES OM GÄLLANDE ALLMÄNT GÖSFISKEFÖRBUD 15/3 eller från islossningen till15/6.

Fiskerättskort införs under 2018 för fastigheter med fiskerätt i Ås-Tolken
För mer information om fiske mm.: www. fiskeitolken.se
Styrelsen Ås-Tolken Fvof


Info
 


Webbhotell