Logotype


FÅGELSKYDDSOMRÅDE

FÅGELSKYDDSOMRÅDE I ÅS-TOLKEN.
Lindö med omgivande vatten i Ås-Tolken är f.o.m. 2020-05-20 av
Länsstyrelsen förklarat som FÅGELSKYDDSOMRÅDE.
Området har betydelse för en skyddsvärd och störningskänslig fågelart.
Skyltar finns uppsatta runt sjön, bl.a. vid isättningsramperna.
På ön finns den röd-gula skylten "FÅGELSKYDD", som upplyser om förbud att landstiga på ön under månaderna mars,april,maj och juni. Observera att vistelse inom 300 m. från ön är förbjuden fastän passage med båt är tillåten 200 m. från ön. Dock blir i praktiken östsidan av Lindö svår att passera pga. stenhinder.
Bilder av skyltarna bifogas.


FÅGELSKYDDSOMRÅDE

 


Webbhotell